ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ ถนนสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
77
doc09068720200527133906