บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ผลิตภัณฑ์ตรา “ไวไว”) จะดำเนินการแจกถุงยังชีพ ณ ชุมชนวัดมงคลประชาราม (จำนวน 500 ชุด) และชุมชนวัดมะเกลือ (จำนวน 500 ชุด)

0
53

📍บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ผลิตภัณฑ์ตรา “ไวไว”) จะดำเนินการแจกถุงยังชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายของทางราชการและเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19
📌📌โดยบริษัทฯ จะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลคลองโยง จำนวน 1,000 ชุด ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ชุมชนวัดมงคลประชาราม (จำนวน 500 ชุด) และชุมชนวัดมะเกลือ (จำนวน 500 ชุด) ซึ่งสิ่งของในถุงยังชีพ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ข้าวกล่อง และหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์ขอรับถุงยังชีพ สามารถมารับได้ที่จุดบริการทั้ง 2 แห่ง โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และต้องผ่านการตรวจจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

 

doc09133820200602100645