ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7

0
26
cctv