ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนหมู่บ้านสมพงษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
26
doc09412020200626131314