สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
92
doc09455320200702091844