ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 1 , ศูนย์ 2 และศูนย์ 3 (บ้านคลองสว่างอารมณ์)

0
64
doc09470420200703093923