เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
105

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม