ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าปั๊มน้ำ ของบ่อบาดาลบริเวณชุมชนวัดมงคลประชาราม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโยง

0
56
doc09694720200723101313