จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือชาวนครปฐมทุกคน ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
50

จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือชาวนครปฐมทุกคน ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการตามแนวทางนครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. อยู่ห่างไว้
2. ใส่แมสก์กัน
3. หมั่นล้างมือ
4. ถือหลักสะอาด
5. ปราศจากแออัด
6. เคร่งครัดไทยชนะ