ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประดับไฟพุ่มบริเวณทางเข้าและบริเวณงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
229

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประดับไฟพุ่มบริเวณทางเข้าและบริเวณงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประดับไฟพุ่มบริเวณทางเข้าและบริเวณงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562