ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเครื่องเล่นสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
278

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเครื่องเล่นสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเครื่องเล่นสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562