ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม การแสดง กิจกรรมต่างๆ บนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
225

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม การแสดง กิจกรรมต่างๆ บนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม การแสดง กิจกรรมต่างๆ บนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562