ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยน แก้ไข เครื่องสูบน้ำชนิดท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

0
274

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยน แก้ไข เครื่องสูบน้ำชนิดท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยน แก้ไข เครื่องสูบน้ำชนิดท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์