ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562