ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้รับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
204

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้รับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้รับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562