ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาฉีดป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
232

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาฉีดป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาฉีดป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562