ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมทำประกันภัย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิถาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

0
229

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมทำประกันภัย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิถาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมทำประกันภัย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิถาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562