ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา ด้วยรถแบ็คโฮ ขนาด PC120 ในเขตพื้นที่คลอง รพช. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง

0
285

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา ด้วยรถแบ็คโฮ ขนาด PC120 ในเขตพื้นที่คลอง รพช. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา ด้วยรถแบ็คโฮ ขนาด PC120 ในเขตพื้นที่คลอง รพช. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง