ประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

0
227

ประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562