ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง

0
281

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง