ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
314

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย