ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-5402 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
290

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-5402 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-5402 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง