ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง

0
279

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง