ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 89 2792 นฐ

0
222

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 89 2792 นฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 89 2792 นฐ