ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 89 8730 นฐ

0
272

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 89 8730 นฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 89 8730 นฐ