ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน

0
300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน