ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บว 8556 นครปฐม

0
244

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บว 8556 นครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บว 8556 นครปฐม