ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาทำอาหารว่างตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

0
211

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาทำอาหารว่างตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาทำอาหารว่างตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562