มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

0
380

วันนี้ (4 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น.
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 10 หลังคาเรีอน กรณีประสบเหตุเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม