กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอประชาสัมพันธ์รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulation Car)

0
368

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอประชาสัมพันธ์รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulation Car) โดยนำแนวคิดมาจากรถสาธิตแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการนำรถขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มาติดตั้งระบบไฮดรอลิก พร้อมจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยระบบสั่นสะเทือน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสั่นสะเทือนสูงสุดได้ที่ระดับ 8 แมกนิจูด มีความเสมือนจริงใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอนำรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ไปจัดแสดงสาธิต สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย