ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)

0
206

ด้วย เทศบาลตำบลคลองโยง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้1