โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

0
547
เทศบาลตำบลคลองโยง กำหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
ณ วัดมงคลประชาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมภายในงาน  การแสดงเพลงฉ่อย, การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคลองโยง, รำวงย้อนยุค, พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น
เทศบาลตำบลคลองโยง จึงขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ร่วมแต่งกายผ้าไทย เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562