ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอพุทธมณฑล

0
339
วันนี้ (11 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำบลคลองโยง โดยนายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมพิธีรดน้ำและขอพร นางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี  นายอำเภอพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้อาวุโส ผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ