ทำบุญตักบาตร เช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดมะเกลือ

0
310

วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ณ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม กำนันตำบลคลองโยง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 การทำบุญในวันพระตามประเพณีชาวพุทธนี้ ทำให้เราได้รักษาศีล ให้ทาน และมีโอกาสในการฟังพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถศีลด้วย ซึ่งทําให้เราได้รู้บาปบุญคุณโทษ รู้หนทางที่จะพ้นทุกข์ ส่งผลให้จิตใจมีความสุข อิ่มบุญ อิ่มอก อิ่มใจ