กิจกรรมร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมฯ (ครั้งที่ 2)

0
281

วันนี้ (29 มกราคม 2562) นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิภัทร รอดเทภัย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมฯ (ครั้งที่ 2)” ณ บริเวณสะพานข้ามคลองโยงด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานฯ และนำจิตอาสาจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง เพื่อกำจัดสิ่งปิดกั้นทางน้ำไหลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดและสวยงาม