กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

0
331

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
จากนั้น นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ได้ให้เกียรติจับรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีความกล้าแสดงออก ได้รับความสุข ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนในพื้นที่ การแจกขอบขวัญของรางวัล ซุ้มกิจกรรม การเล่นเกมส์ กิจกรรมสันทนาการ และบริการอาหาร/เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน