ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลของบ่อบาดาล บริเวณชุมชนสหกรณ์ (กลางนา) หมู่ที่ 8

0
331
doc04756720190531151743