ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
412
doc04790920190606140724