ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง

0
82
doc04848320190611112755