ศาลจังหวัดนครปฐม จะเปิดที่ทำการแห่งใหม่

0
701

📍📍ศาลจังหวัดนครปฐม จะเปิดทำการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ใกล้กับศาลากลางจังหวัดนครปฐม ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม) หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการใหม่ 0 3424 0300
🔺🔺เริ่มเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป