ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บน 2998 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
321
CCF27062562_0004