ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
292
doc05157420190705152814