เทศบาลตำบลคลองโยงร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5

0
296

วันนี้  (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลคลองโยง นำโดยนายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง   เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ด้วยการร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยมีนางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี  นายอำเภอพุทธมณฑล  เป็นประธาน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเช้าวันพระรักษาศีล 5  เพื่อรักษาประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนา  สร้างความรักความสามัคคี เกื้อกูลกันในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดเพื่อนำหลักธรรมกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพระ โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  และในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  ณ วัดหทัยนเรศวร์  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม