ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวาด้วยรถแบ็คโฮ PC30 พร้อมโป๊ะ ในเขตพื้นที่คลองสหกรณ์ 1 และคลองสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
232
1