ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
212
doc05203620190709161509