ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทดแทนบ่อเดิม บริเวณหมู่บ้านเอกสยาม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
207
doc05219220190711084848