ประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง

0
41
doc05227120190711150700