ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 86-5854 นครปฐม

0
246
doc05227220190711150724