จำนวนหมู่บ้านประชากร

 

*วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 สิงหาคม 2559