การบริการพื้นที่ และ ทรัพยากรธรรมชาติ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองโยง1

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองโยง 2